Kyōjukaimon (czyt. kjodziukaimon)
Nauki Dōgena dotyczące wskazań oraz ich udzielania, które zapisał Koun Ejō.
„Zenkaishō”, ważny komentarz do tego tekstu, autorstwa Banjina Dōtana (1698-1775), mówi o istocie tych wskazań następująco: „Wskazania te są ograniczeniem i lekarstwem (na chciwość, gniew i niewiedzę). Siakjamuni ustanowił je, kiedy siedział pod drzewem bodhi i urzeczywistnił najwyższe autentyczne przebudzenie. Tym jest to ograniczenie, które wyraził słowami: 'Urzeczywistniłem drogę wraz ze wszystkimi istotami i całą ziemią.’ Dlatego nazywane są one wskazaniami buddhy. Są one pierwotnym źródłem wszystkich buddhów i korzeniem praktyki bodhisattwy. Ich podstawą jest to, że wszystkie istoty są dziećmi buddhy.”

Wielkie wskazania buddhów były ochraniane i podtrzymywane przez buddhów. Buddhowie udzielali je buddhom i przodkowie przekazywali je przodkom. Przekaz dharmy przekracza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jedność potwierdzania trwa nieprzerwanie od starożytności do dziś. Nasz wielki nauczyciel Buddha Siakjamuni przekazał wskazania Mahakaśjapie. Mahakaśjapa udzielił ich Anandzie. W ten sam sposób wskazania te były właściwie udzielane od nauczyciela do ucznia przez kolejne pokolenia aż dotarły do obecnego tu kapłana. Teraz udzielam tych wskazań, aby wyrazić moją szczerą wdzięczność buddhom i przodkom oraz sprawić, aby stały się najważniejszymi naukami dla wszystkich istot. To jest sposób, w jaki kontynuowane jest życie mądrości buddhy.

Najpierw w obecności buddhów i przodków, z szacunkiem powinieneś przyjąć schronienie, otrzymać wskazania i uczynić skruchę. Całym sercem recytuj wiersz skruchy:

Wszystkie złe czyny popełnione przeze mnie od niepamiętnych czasów, skutkiem chciwości, gniewu i niewiedzy, zrodzone z ciała, mowy i umysłu, teraz całkowicie wyznaję ze skruchą.

W obecności buddhów i przodków oczyściłeś ciało, mowę, umysł i stałeś się całkowicie przejrzysty. Stało się to dzięki mocy skruchy.

Następnie, przyjmij schronienie w buddzie, dharmie i sandze. Istnieją trzy rodzaje trzech skarbów: trzy skarby jednego ciała, trzy skarby pojawiające się przed nami oraz trzy skarby podtrzymywania i zachowywania.

Skarb buddhy, to budzenie najwyższej prawdziwej równości (anuttara-samyak-sambodhi). Skarb dharmy, to klarowność i jasność poza wszelkim kurzem. Skarb sanghi, to zasługa spokoju i harmonii. To są trzy skarby jednego ciała.

Skarb buddhy, to buddha pojawiający się w tym świecie i urzeczywistniający przebudzenie. Skarb dharmy, to rzeczywistość potwierdzana przez buddhę. Skarb sanghi, to ci, którzy studiują buddha-dharmę. To trzy skarby pojawiające się przed nami.

Skarb buddhy funkcjonujący jako pusta przestrzeń i świat kurzu, prowadzac wszystkie istoty. Skarb dharmy objawiony jako „oceaniczny skarbiec” i „zapiski na liściach”, aby nauczać wszystkie istoty. Skarb sanghi uwalniający od cierpienia „płonącego domu trzech światów”. To trzy skarby podtrzymywania i zachowywania.

Kiedy przyjmiesz schronienie w buddzie, dharmie i sandze, jesteś gotowy, aby przyjąć wielkie wskazania buddhów. Pozostań uczniem buddhy i nie podążaj innymi ścieżkami.

Trzy czyste wskazania:

1. Wskazanie objęcia reguł i praw.
To miejsce oraz pierwotne źródło praw i przyczyn buddhów.

2. Wskazanie objęcia dobrych czynów.
To dharma budzenia prawdziwej równości (samyak-sambodhi). Tak powinieneś sam praktykować i w taki sposób prowadzić innych.

3. Wskazanie objęcia wszystkich istot.
Przekraczanie rozróżniania na zwykłych ludzi oraz mędrców, uwalnianie siebie i innych.

To są trzy czyste wskazania.

Dziesięć wskazań bodhisattwy:

1. Niezabijanie.
Niezabijanie życia, to podtrzymywanie nasion przebudzenia, umożliwianie życia mądrości buddhy. Nie zabijaj życia.

2. Niekradzenie.
Kiedy umysł i jego przedmioty są takością, brama wyzwolenia jest otwarta.

3. Niedawanie upustu seksualnej chciwości.
Kiedy trzy koła (ciała, mowy i myśli) są jasne i czyste, nie ma niczego, co można by pożądać. Tym jest kroczeniem drogą buddhów.

4. Niekłamanie.
Koło prawdziwej dharmy obraca się od początku bez początku. Nie istnieje tu brak ani nadmiar. Cały wszechświat zwilżony jest nektarem gotowym do zebrania.

5. Nierozprzestrzenianie odurzenia.
To, co odurza, jest nieobecne. Nie pozwól, aby się pojawiło. [jeśli nawet odurzenie się pojawia, to nie mam miejsca, by go przyjąć.] Tym jest wielka jasność.

6. Niemówienie o błędach innych.
Buddha-dharma to droga jedności, dharma jedności, potwierdzanie jedności i praktyka jedności. Nie mów o błędach innych. Nie zaburzaj harmonii drogi.

7. Niewywyższanie siebie, nieumniejszanie innych.
Buddhowie i przodkowie są potwierdzaniem całego nieba, potwierdzaniem wielkiej ziemi. Kiedy obecne jest wielkie ciało, nie ma wnętrza i zewnętrza nieba. Kiedy ciało dharmy jest objawiane, nie istnieje nawet drobina ziemi.

8. Nieskąpienie dharmy ani rzeczy.
Jeden wiersz, jedno słowo, dziesięć tysięcy rzeczy, setki traw, to jedna dharma, jedno potwierdzanie, wszyscy buddhowie i przodkowie. Od początku nie ma tu żadnego skąpstwa.

9. Niebycie agresywnym.
Ani cofanie ani postęp, ani rzeczywisty ani pusty, to ocean świetlistych obłoków, ocean wspaniałych obłoków.

10. Nieoczernianie trzech klejnotów.
Objawianie dharmy tym ciałem, to ostateczne schronienie w tym świecie. Zasługa tego powraca do oceanu najwyższej mądrości. Z czcią przyjmujmy, praktykujmy i urzeczywistniajmy te trzy skarby.

To są nauki odnośnie szesnastu wskazań buddhy. Kiedy ich słuchasz lub je przyjmujesz powinieneś to czynić z szacunkiem.