Dōkō Bukała rozpoczął praktykę buddyzmu zen w połowie lat osiemdziesiątych. Na przestrzeni lat miał wielu nauczycieli. Od 2005 roku praktykował w kilku świątyniach Sōtō Zen w Japonii. W 2006 roku został wyświęcony na mnicha zen w świątynii Antaiji. Pomiędzy 2007 a 2010 odbył edukację klasztorną, wymaganą od kapłanów Sōtōshū, w senmon sōdō Myōkōji w Hakata. Jednym z jego nauczycieli tam był rosi Tekifu Honda, który w młodości był uczniem rosiego Kōdō Sawakiego. W 2012 roku otrzymał przekaz dharmy (shihō) od Daitsū Toma Wrighta, długoletniego ucznia rosiego  Kōshō Uchiyamy. Po odbyciu zuise w 2013 roku jest kapłanem (oshō) i nauczycielem (nitō kyōshi i kokusai fukyōshi) autoryzowanym przez Sōtōshū.