Dōkō Bukała praktykuje buddyzm zen od połowy lat osiemdziesiątych m.in. w latach 2005-2013 w świątyniach i klasztorach Sōtō Zen w Japonii. W 2006 został wyświęcony w Antaiji, a w latach 2007-2010 odbył tradycyjny trening kapłański w senmon sodo Myōkōji. W 2012 otrzymał przekaz dharmy (shihō) od Daitsū Toma Wrighta, długoletniego ucznia Rōshiego Kōshō Uchiyamy. Od 2013 jest w pełni wyświęconym kapłanem zen (oshō) oraz nauczycielem (nitō kyōshi i kokusai fukyōshi) autoryzowanym przez Sōtōshū.