Dōkō Bukała praktykuje buddyzm zen od połowy lat osiemdziesiątych. Pomiędzy 2005 a 2013 praktykował w kilku świątyniach Sōtōshū w Japonii. W 2006 został wyświęcony w Antaiji, a w latach 2007-2010 praktykował w Myōkōji senmon sodo. W 2012 otrzymał shihō od Daitsū Toma Wrighta, długoletniego ucznia Rōshiego Kōshō Uchiyamy. Od 2013 jest kapłanem (oshõ) o uprawnieniach nauczycielskich (nitō kyōshi/kokusai fukyōshi) autoryzowanym przez Sōtōshū.