Zenkai ichinyo – Wskazania i Zen są jednym

Trzy Skarby lub Klejnoty – Buddha, Dharma, Sangha oraz przyjęcie w nich schronienia jest wspólne wszystkim tradycjom buddyjskim, niezależnie od kraju czy szkoły. W szkole Soto Zen, wywodzącej się z japońskiego buddyzmu, formalne przyjęcie Trzech Skarbów połączone jest z przyjęciem Trzech Czystych Wskazań oraz Dziesięciu Wskazań Bodhisattwy. Określane jest to jako przyjęcie szesnastu wskazań i po japońsku nosi nazwę „dziukai”.

Trzy Czyste Wskazania to:
Nie czynienie zła
Czynienie dobra
Przynoszenie pożytku wszystkim istotom

Dziesięć Wskazań Bodhisattwy to:
1. Nie zabijanie
2. Nie kradzenie
3. Nie krzywdzenie seksualnie
4. Nie kłamanie
5. Nie odurzanie (siebie i innych)
6. Nie mówienie o błędach innych
7. Nie wywyższanie siebie, nie umniejszanie innych
8. Nie bycie skąpym
9. Nie bycie agresywnym (wobec innych i siebie)
10. Nie oczernianie Trzech Skarbów

Te szesnaście wskazań udzielane jest zarówno osobom świeckim, jak też przyjmują je kapłani zen w czasie wyświęcenia. W Soto Zen są one przede wszystkim rozumiane jako wyraz i werbalizacja przebudzenia, opis sposobu życia i działania w zgodzie z prawdziwą naturą życia – współistnieniem i współodczuwaniem. Wskazania te są kierunkiem funkcjonowania zazen jako praktyki-urzeczywistnienia w życiu codziennym. Służą one przede wszystkim jako wewnętrzny drogowskaz i nie są miarą do oceniania innych, czy porównywania się z innymi.
Tradycyjnie przyjęcie tych wskazań oznaczało zostanie mnichem zen. Współcześnie także ludzie świeccy przyjmują te wskazania. W przypadku świeckiego dziukai, nazywanego także zaike tokudo czyli świeckim wyświęceniem, poza samymi wskazaniami otrzymuje się również imię buddyjskie oraz symboliczną szatę w formie rakusu.

Tradycyjnie w buddyzmie wskazania są jednym z elementów potrójnej praktyki – wskazań, medytacji i mądrości (sila, samadhi, pradżnia). Dogen Zendzi widział te trzy elementy jako współzależną całość, gdzie sama praktyka jest mądrością (oświeceniem), a wskazania to wyraz tej praktyki-mądrości we wszystkim, co robimy. W tradycji Soto Zen mówi się o tożsamości wskazań i zen, ponieważ kiedy szczerze praktykujemy zazen, zarówno w siedzeniu, jak i w działaniu, to wskazania są przestrzegane.

Poniżej komentarz mistrza Dogena do wskazań oraz ceremonii ich udzielania, będący podstawą rozumienia prawdziwego ducha wskazań w szkole Soto Zen.

Wielkie wskazania buddhów były ochraniane i podtrzymywane przez buddhów. Buddhowie udzielali je buddhom i przodkowie przekazali je przodkom. Przekaz dharmy przekracza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jedność potwierdzenia trwa nieprzerwanie od starożytności do dziś. Nasz wielki nauczyciel Buddha Siakjamuni udzielił ich Mahakaśjapie. Mahakaśjapa przekazał je Anandzie. W ten sam sposób te wskazania były właściwie udzielane od nauczyciela do ucznia przez kolejne pokolenia aż dotarły do obecnego tu kapłana (udzielającego wskazań). Teraz udzielam tych wskazań, aby wyrazić moją szczerą wdzięczność buddhom i przodkom oraz sprawić, aby się stały najważniejszymi naukami dla wszystkich istot. To jest sposób, w jaki kontynuowane jest życie mądrości buddhy.

Najpierw w obecności buddhów i przodków, z szacunkiem powinieneś przyjąć schronienie, otrzymać wskazania i uczynić skruchę. Całym sercem recytuj wiersz skruchy:

Wszystkie złe czyny popełnione przeze mnie od niepamiętnych czasów, skutkiem chciwości, gniewu i niewiedzy, zrodzone z ciała, mowy i umysłu, teraz całkowicie wyznaję ze skruchą.

W obecności buddhów i przodków oczyściłeś ciało, mowę, umysł i stałeś się całkowicie przejrzysty. Stało się to dzięki mocy skruchy.

Następnie, przyjmij schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze. Istnieją trzy sposoby patrzenia na Trzy Skarby: Trzy Skarby jednego ciała, rzeczywiste Trzy Skarby oraz podtrzymywane i zachowywane Trzy Skarby.

Skarb Buddhy to najwyższe przebudzenie. Skarb Dharmy to czystość i jasność poza wszelkim kurzem. Skarb Sanghi to spokój i harmonia. To są Trzy Skarby jako jedno ciało.

Skarb Buddhy to objawianie się przebudzenia w tym świecie. Skarb Dharmy to przebudzona rzeczywistość. Skarb Sanghi to zgłębianie Buddhy i Dharmy. Tym są rzeczywiste Trzy Skarby.

Skarb Buddhy pojawia się jako pusta przestrzeń i świat kurzu, aby prowadzić wszystkie istoty. Skarb Dharmy wyraża się poprzez oceaniczny skarbiec i zapiski na liściach, w celu przeobrażania wszystkich istot. Skarb Sanghi pomaga uwolnić się od cierpienia, z płonącego domu trzech światów. Tym są podtrzymywane i zachowywane Trzy Skarby.

Kiedy przyjmiesz schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze, jesteś gotowy, aby przyjąć Wielkie Wskazania Buddhów. Pozostań uczniem Buddhy i nie podążaj innymi ścieżkami.

Trzy czyste wskazania:

1. Wskazanie objęcia wszystkich wskazań i reguł.
To miejsce oraz pierwotne źródło praw i przyczyn buddhów.

2. Wskazanie objęcia dobrych czynów.
To jest rzeczywistość najwyższego przebudzenia. W ten sposób powinieneś praktykować oraz prowadzić innych.

3. Wskazanie objęcia wszystkich istot.
Przekraczanie rozróżniania na zwykłych ludzi oraz mędrców oraz uwalnianie siebie i innych.

To są trzy czyste wskazania.

Dziesięć głównych wskazań:

1. Nie zabijanie.
Nie zabijanie to podtrzymywanie nasion przebudzenia, umożliwianie życia mądrości buddhy. Nie zabijaj życia.

2. Nie kradzenie.
Kiedy umysł i jego przedmioty są takością, brama wyzwolenia jest otwarta.

3. Nie bycie chciwym seksualnie.
Kiedy trzy koła (ciała, mowy, myśli oraz chciwości, gniewu i niewiedzy) są jasne i czyste, nie ma żadnej chciwość. Kroczysz wtedy drogą wszystkich buddhów.

4. Nie kłamanie.
Koło prawdziwej rzeczywistości obraca się od początku bez początku. Nie istnieje tu brak czy nadmiar. Cały wszechświat jest zwilżony słodkim nektarem gotowym do zebrania.

5. Nie rozprzestrzenianie odurzenia.
To, co odurza, jest nieobecne. Nie pozwól, aby się pojawiło. [Jeśli nawet odurzenie się pojawia, to nie mam miejsca, by go przyjąć.] Tym jest wielka jasność.

6. Nie mówienie o błędach innych.
Buddha-dharma jest drogą utożsamienia, rzeczywistością utożsamienia, potwierdzaniem utożsamienia i praktyką utożsamienia. Nie mów o błędach innych, nie zaburzaj harmonii Drogi.

7. Nie wywyższanie siebie, nie umniejszanie innych.
Buddhowie i przodkowie urzeczywistniają przebudzenie wraz z całym niebem i ziemią. Objawiają nieograniczone ciało będące pustką poza wnętrzem i zewnętrzem. Kiedy ciało dharmy jest urzeczywistnione, nie istnieje nawet drobina ziemi.

8. Nie skąpienie nauk dharmy ani rzeczy materialnych.
Nawet jedno zdanie, jeden wiersz nauk są wyrazem nieskończoności. Buddhowie i przodkowie to rzeczywistość jedności, potwierdzanie jedności. Nie mam w tym żadnego skąpstwa.

9. Nie wpadanie w gniew.
Poza cofnięciem i pójściem w przód, poza rzeczywistym i nierzeczywistym. W tym znajdziesz ocean świetlistych obłoków i ocean cudownych obłoków.

10. Nie oczernianie Trzech Klejnotów.
Objawianie Dharmy tym ciałem, to ostateczne schronienie na tym świecie. Zasługa tego powraca do oceanu najwyższej mądrości. Z czcią przyjmujmy, praktykujmy i urzeczywistniajmy te Trzy Skarby.

  •  
  •