Obłoki-i-woda

Tytuł bloga „Obłoki-i-woda” odnosi się do znanego powiedzenia wyrażającego ducha praktyki zen: „swobodnie szybujące obłoki i elastyczna, dostosowująca się do kształtu naczynia płynąca woda”.
Także mnich czy kapłan zen nazywany jest w Japonii w dosłownym tłumaczeniu „obłok-woda” (unsui).
Blog ten jest „zapiskami z mojego zazen” i „oświetlaniem umysłu w świetle starożytnych nauk”.

Doko

  •  
  •  
  •  
  •