Trzy Skarby

Trzy Skarby czy też Klejnoty – Buddha, Dharma i Sangha, są wspólnym elementem dla wszystkich szkół i tradycji buddyjskich. W Chinach czy Japonii nie mówiło się o Dharmie – nauce i praktyce Buddhy jako o „buddyzmie”, ale używano pojęcia „buddha-dharma”. Termin buddyzm został stworzony na Zachodzie, jako sposób określenia buddha-dharmy w odniesieniu do innych religii takich, jak chrześcijaństwo, czy islam. Po japońsku Buddha, Dharma, Sangha zapisane są za pomocą chińskich ideogramów 佛法僧 (bupposou). Nie ma więc tu problemu zapisu małą czy wielką literą. Kiedy tłumaczymy to na język polski, pojawia się problem czy pisać je z małej, czy z dużej litery. Zwykle przyjęto zasadę, że w przypadku Buddhy jako imienia np. Buddha Siakjamuni, Buddha Amida, piszemy go z dużej litery. W przypadku buddhy jako przebudzenia, czy bardziej ogólnego terminu, zapisujemy go z małej. Jednakże w tekstach często te znaczenia są podwójne i w wielu przypadkach trudno jest zdecydować, jak to zapisać podczas tłumaczenia. Dlatego też zawsze dobrze jest się zastanowić nad znaczeniem tych terminów w danym kontekście.

Trzy Skarby rozumiane są w tradycji Soto Zen z trzech perspektyw. Pierwsza to historyczna. Buddha to inaczej Siddharta Gautama, zwany też Siakjamunim – ascetą z rodu Siakjów, który żył ponad 2500 lat temu w Indiach. Buddha to imię, jakim sam siebie określił, które znaczy Przebudzony. Dharma w tym znaczeniu, to nauka Buddhy o Dharmie, jako „prawdziwej rzeczywistości”, do której się przebudził Buddha. Zaś Sangha to ci, którzy podążali za naukami Buddhy i praktykowali przebudzenie pod jego kierunkiem. W tym przypadku zwykle pisze się Buddha, Dharma, Sangha z dużej litery, ponieważ są to nazwy własne.

Drugi sposób patrzenia, to Trzy Skarby jako prawdziwa rzeczywistość, będąca „jednym ciałem”. Na potrzeby wyjaśnienia mówi się oddzielnie o każdym z trzech elementów, ale w rzeczywistości są one nierozdzielne. Buddha, to współzależność, współistnienie, współodczuwanie. Dharma to indywidualne istnienie wszystkich istot, rzeczy i zjawisk. Sangha, to harmonia i równowaga jedności oraz różnorodności. W tym przypadku piszemy buddha, dharma, sangha z małej litery, ponieważ są to pojęcia, a nie nazwy konkretnych rzeczy czy osób.

Trzeci sposób patrzenia, to fizyczne podtrzymywanie i zachowywanie Trzech Skarbów: buddha to zazen, dharma to zgłębianie sutr oraz nauk buddyjskich, sangha to fizyczna grupa ludzi wspólnie praktykująca zazen i zgłębiająca nauki buddyjskie.
W tym przypadku także zapisalibyśmy buddha, dharma, sangha raczej z małej litery.

W praktyce te wszystkie aspekty przenikają się, są współzależne i połączone. W kontekście tradycji Soto Zen schronienie w Trzech Skarbach jest trzema pierwszymi wskazaniami.

 

 

  •  
  •