Soto Zen (Soto-shu) jest szkołą buddyjską wywodzącą się z Japonii, której nauczanie i praktyka oparte są głównie na naukach trzynastowiecznego japońskiego mistrza Eihei Dogena. Przez wielu jest on uważany, obok samego Buddhy Siakjamuniego i mistrza Nagardżuny, za jednego z najważniejszych mistrzów buddyzmu, nie tylko szkoły Zen, czy szczególnie Soto Zen. Najważniejszymi elementami jego nauczania było zazen shikan taza – tylko siedzenia oraz tożsamość praktyki i oświecenia. W jego ujęciu praktyka buddyjska nie jest środkiem do celu osiągania oświecenia, jak to jest najczęściej rozumiane, ale praktyka sama w sobie jest wyrazem oświecenia (urzeczywistnienia). To jego rozumienie praktyki buddyjskiej jest bardzo unikalne, a pozorna prostota tych nauk jest jednakże czymś bardzo głębokim i subtelnym.

sotozen.eu – strona europejskiego biura szkoły Soto Zen

sotozen-net.or.jp – oficjalna strona Soto Zen

 

  •  
  •