Wskazania tradycji Soto Zen

Schronienie w Trzech Skarbach:
Schronienie w Buddzie
Schronienie w Dharmie
Schronienie w Sandze

Trzy czyste wskazania:
Objęcie wskazań
Objęcie dobrych czynów
Objęcie wszystkich istot

Dziesięć głównych wskazań:
1. Nie zabijanie
2. Nie kradzenie
3. Nie bycie chciwym seksualnie
4. Nie kłamanie
5. Nie rozprzestrzenianie odurzenia
6. Nie mówienie o błędach innych
7. Nie wywyższanie siebie i nie umniejszanie innych
8. Nie bycie skąpym
9. Nie wpadanie w gniew
10. Nie oczernianie Trzech Skarbów

Więcej

  •  
  •  
  •  
  •