Dariusz Doko Bukała praktykuje buddyzm zen od połowy lat osiemdziesiątych. Miał kilku nauczycieli zarówno z tradycji Soto, jak i Rinzai. Od 2005 do 2013 praktykował w Japonii. W 2006 został wyświęcony na mnicha zen w świątyni Antaiji. W latach 2007-2010 odbył tradycyjny trening mnicha zen w Myokoji, jednym z kilkunastu klasztorów treningowych szkoły Soto położonym na południu Japonii w mieście Fukuoka. W 2012 otrzymał shiho (przekaz dharmy) od Daitsu Toma Wright’a, długoletniego ucznia Roshiego Kosho Uchiyamy. W 2013 odbył zuise, które ma miejsce w dwóch głównych klasztorach szkoły Soto – Eiheiji i Sojiji. W czasie tej ceremonii mnich zen zostaje „osho”, czyli w pełni wyświęconym kapłanem szkoły Soto Zen.  Doko jest kokusai fukyoshi czyli kapłanem nauczycielem zen autoryzowanym przez japońskie Sotoshu.

  •  
  •