Zazenshin – Istota zazen
Dogen Zenji

Istota współistnienia buddhów, współdziałająca istota przodków.

Bycie poza myśleniem i nie myśleniem, robienie poza współdziałaniem i nie współdziałaniem.

Bycie poza myśleniem i nie myśleniem, to bliskość sama w sobie.

Robienie poza współdziałaniem i nie współdziałaniem, jest samo w sobie potwierdzaniem.

W tej bliskości, nie ma żadnego zanieczyszczenia.

Robienie będące potwierdzaniem, nie jest ani duchowe ani zwyczajne.

Bliskość bez zanieczyszczenia, jest puszczaniem wszystkiego.

Potwierdzanie poza duchowym i zwyczajnym, to praktyka będąca wyrażaniem tego potwierdzenia.

Woda jest przejrzysta do samej ziemi, ryba pływa jak ryba.

Niebo jest rozległe i bezgraniczne, ptak lata jak ptak.

  •  
  •