Zazenshin – Istota zazen
Dogen Zenji

Sedno współistnienia buddhów, współdziałająca istota przodków.

Bycie poza myśleniem, działanie poza robiącym, robionym i robieniem.

Bycie poza myśleniem, to bliskość sama w sobie.

Działanie poza robiącym, robionym i robieniem, jest samo w sobie potwierdzeniem.

Bliskość sama w sobie, to brak zanieczyszczenia.

Działanie będące samo w sobie potwierdzeniem, jest wykraczaniem poza całość i część.

Bliskość bez zanieczyszczenia, to puszczanie bez żadnych przeszkód.

Potwierdzanie poza całością i częścią, to nieprzerwane kontynuowanie praktyki będąc jednocześnie zawsze u celu.

Woda jest przejrzysta do samej ziemi, ryba pływa jak ryba.

Niebo jest rozległe i bezgraniczne, ptak lata jak ptak.

 

  • 1
  •  
  •  
  •