Zazenshin – Istota zazen
Wanshi Shogaku

Istota funkcji buddhów, funkcjonująca istota przodków.
Wiedzenie bez dotykania rzeczy, promienność bez przeciwieństw.
Wiedzenie bez dotykania rzeczy, to coś zwyczajnego.
Promienność bez przeciwieństw, to coś cudownego i subtelnego.
Wiedzenie, które jest zwyczajne, jest przed rozróżnianiem.
Promienność, która jest cudowna i subtelna, nie posiada najmniejszej cechy.
Wiedzenie nie będące intelektualną wiedzą, to jeden, nie dwa.
Promienność bez żadnej cechy, jest przed chwytaniem i osiąganiem.
Woda jest przejrzysta do samego dna, ryba pływa swobodnie, nie spiesząc się nigdzie.
Niebo jest nieskończenie rozległe, ptak lata poza granice znanego.

Zazenshin – Istota zazen
Dogen Zenji

Istota funkcjonowania buddhów, funkcjonująca istota przodków.
Bycie przed myśleniem, robienie przed współdziałaniem.
Bycie przed myśleniem, jest naturalnie bliskością.
Robienie przed współdziałaniem, to potwierdzenie samo w sobie.
W tej bliskości, nie ma żadnego zanieczyszczenia.
Robienie będące potwierdzeniem, jest przed podziałem na względne i absolutne.
Bliskość bez zanieczyszczenia, to puszczanie wszystkiego.
Potwierdzanie przed podziałem na względne i absolutne, to nieprzerwana praktyka sama w sobie będąca wyrazem oświecenia.
Woda jest przejrzysta do samej ziemi, ryba pływa jak ryba.
Niebo jest rozległe i bezgraniczne, ptak lata jak ptak.

  •  
  •