Sutra Serca Wielkiej Doskonałej Mądrości

Ta krótka sutra jest jedną z najważniejszych sutr buddyzmu Mahajana – Wielkiego Wozu, do którego należy także szkoła zen. Serce odnosi się tutaj do istoty lub esencji. Sutra ta wyraża w skondensowany sposób istotę praktyki zen.

Bodhisattwa Współczucia (Swobodnego Widzenia) 1 głęboko praktykując doskonałą mądrość, jasno ujrzał pustkę 2 pięciu składników i w ten sposób przekroczył wszelkie cierpienie 3.

Forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy. Forma jest tożsama z pustką, pustka jest tożsama z formą. Odnosi się to także do odczuć, postrzegania, skłonności i świadomości.

Charakterystyką wszystkich istot, rzeczy i zjawisk jest pustka. Są one poza narodzinami i śmiercią. Poza czystością i nieczystością. Poza wzrastaniem i zmniejszaniem.
W tej pustce nie ma formy, odczuć, postrzegania, skłonności i świadomości. Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała, umysłu. Nie ma form, dźwięków, zapachów, smaków, dotyku, zjawisk. Nie ma widzenia, nie ma świadomości. Nie ma braku jasności, ani wyczerpania braku jasności. Nie ma starości i śmierci, ani nieobecności starości i śmierci. Nie ma cierpienia, przyczyny cierpienia, zakończenia cierpienia i drogi wyzwalającej z cierpienia. Nie ma nic do wiedzenia, ani nic do osiągania.

Bodhisattwa uwolniwszy się od wszelkiego osiągania, przebywa w doskonałej mądrości, a jego umysł jest poza jakimikolwiek przeszkodami. Kiedy brak jest przeszkód, nie ma też żadnego lęku, ani żadnych pomieszanych poglądów. Tym jest ostateczne wyzwolenie. Wszyscy buddhowie przebywając w tej doskonałej mądrości urzeczywistniają najwyższe całkowite przebudzenie.

Wiedz zatem, że doskonała mądrość jest cudowną formułą, wielkim światłem, czymś najwyższym, nie ma sobie równej, usuwa wszelkie cierpienie, jest prawdą poza wszelkim fałszem.
Ta formuła brzmi: iść, iść, bez końca iść, ku miejscu ostatecznego powrotu, w którym już jesteś.

 

 

  •  
  •