Sutra Serca Wielkiej Doskonałej Mądrości

Bodhisattwa Współczucia głęboko praktykując doskonałą mądrość, jasno widzi pustkę pięciu składników i w ten sposób przekracza jakiekolwiek cierpienie.

Forma jest pustką, pustka jest formą. Forma nie jest różna pustki, pustka to nic innego jak forma sama w sobie. Odnosi się to także do pozostałych skupisk – odczuć, postrzegania, skłonności i świadomości.

Sedno wszystkich istot, rzeczy i zjawisk to pustka, która jest poza narodzinami i śmiercią, czystością i nieczystością, wzrastaniem i zmniejszaniem. Nie ma w niej formy, odczuć, postrzegania, skłonności i świadomości. Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała, umysłu. Nie ma obrazów, dźwięków, zapachów, smaków, dotyku, zjawisk. Nie ma widzenia, ani świadomości. Nie ma niewiedzy, ani jej braku. Nie ma starości i śmierci, ani braku starości i śmierci. Nie ma braku zadowolenia, jego przyczyny, zakończenia i drogi wyzwolenia z niego. Nie ma nic do wiedzenia, ani nic do osiągnięcia.

Bodhisattwa uwolniwszy się od wszelkiej idei osiągania, praktykuje tą doskonałą mądrość, uwalniając się w ten sposób od jakichkolwiek przeszkód. Kiedy nie ma przeszkód, nie ma też lęku  i pomieszania. Tym jest ostateczne wyzwolenie. Wszyscy buddhowie praktykując tą doskonałą mądrość urzeczywistniają najwyższe całkowite przebudzenie.

Wiedz zatem, że doskonała mądrość jest cudowną formułą, wielkim światłem, czymś najwyższym, nie ma sobie równej, usuwa wszelkie cierpienie, jest prawdą poza wszelkim fałszem.
Ta formuła brzmi: iść, iść, bez końca iść, ku miejscu ostatecznego powrotu, które jest zawsze tu i teraz.

  •  
  •