Sandokai – Tożsamość całości i części
Sekito Kisen

Serce-umysł Buddhy został bezpośrednio przekazany ze Wschodu na Zachód. Niektórzy są bystrzy, a inni nie, ale Droga Przebudzenia to przekraczanie rozróżnień takich, jak bycie z południa czy z północy.
Duchowe źródło jaśnieje w świetle, a jego dopływy płyną w ciemności.
Trzymanie się wyłącznie różnic jest złudzeniem, ale jedność bez rozróżnień także nie jest pełnym wyzwoleniem.
Wszystkie zmysły i ich przedmioty, współdziałają i jednocześnie nie współdziałają. Współdziałając łączą się, nie współdziałając pozostają w spoczynku na swoim szczególnym miejscu.
Formy różnią się kształtami i cechami. Dźwięki mogą być hałasem i harmonią. Ciemność jest określeniem współzależności wyższego i niższego. Jasność to pojęcie na rozróżnienie czystości i nieczystości.
Cztery elementy powracają do swojej natury, jak dziecko do matki. Ogień to ciepło, wiatr to ruch, woda wilgoć, ziemia twardość. Oczy i formy, uszy i dźwięki, nos i zapachy, język i smaki – każde zjawisko polegając na korzeniu (zmyśle) wypuszcza liście. Pień i gałęzie mają tę samą istotę. Jednakże wzniosłe i zwyczajne, każde wyraża się na swój sposób.
Światło jest tożsame z ciemnością, ale nie jest ciemnością.
Ciemność jest tożsama ze światłem, ale nie jest światłem.
Światło i ciemność są współzależne, podobnie jak przednia i tylna noga w chodzeniu.
Każda rzecz ma swoją wartość, wyrażającą się w zależności od funkcji i miejsca. Jedność i różnorodność pasują do siebie, jak pudełko i jego wieczko. Uwarunkowane i nieuwarunkowane są jak wystrzelone naprzeciwko siebie strzały spotykające się ostrzami w powietrzu.
Widząc słowa zobacz rzeczywistość, nie stwarzaj niczego. Jeśli nie uchwycisz Drogi, nie zobaczysz jej nawet stojąc na niej. Poruszanie się po niej nie ma związku z byciem blisko czy daleko. Jeśli nie jest to dla ciebie jeszcze jasne, to góry i rzeki będą ci ją blokować.
Z szacunkiem zwracam się do zgłębiających ten otwarty sekret.
Nie marnujcie czasu!

  •  
  •