“Wszelkie buddyjskie teksty są jedynie przypisem do zazen (praktykowania ich treści)”.
Roshi Kodo Sawaki

Tłumaczenia tekstów Dogena Zenji:

Jak siedzieć w zazen (Zazengi)

Zasady uniwersalnego zazen (Fukanzazengi)

Urzeczywistnianie koanu (Genjokoan)

Życie-i-śmierć (Shoji)

Osiem przebudzeń bodhisattwy (Hachidainingaku)

Istota zazen Dogena Zenji (Zazenshin)

Osadzanie się jako w pełni funkcjonujące życie (Bendowa)

Współczucie (Kannon)

Mądrość (Makahannyaharamitsu)

Współdziałająca całość (Zenki)

Księżyc (Tsuki)

Obraz ciastka ryżowego (Gabyo)