Niebo i ziemia ofiarowują siebie. Powietrze, woda, rośliny, zwierzęta i ludzie ofiarowują. Życie możliwe jest jedynie dzięki takiej nieuwarunkowanej wzajemnej wymianie.”
Roshi Kodo  Sawaki

Za udział w praktyce w naszym zendo nie ma obowiązkowych opłat czy składek członkowskich. W duchu buddyjskiej tradycji, prosimy o wsparcie w formie darowizn. Będziemy wdzięczni nawet za najdrobniejsze datki.

Darowiznę można złożyć do miseczki obok figury Buddhy w zendo lub przekazać na konto:

Nazwa konta: Bukkoin
Numer konta: 12 2130 0004 2001 0396 7478 0001

albo za pomocą serwisu Paypal:


Jest to nasza forma takuhatsu.

Wspieranie praktyki buddyjskiej nosi w sanskrycie nazwę „dana” i jest jednym z sześciu aspektów praktyki noszących nazwę „paramit”Termin „paramita” ma dwa znaczenia: doskonałość oraz przeprawianie siebie i innych z brzegu cierpienia na brzeg wyzwolenia. „Dana” czyli szczodrość albo nieuwarunkowane dawanie, jest pierwszą z tych paramit-praktyk. Pozostałe to: wskazania, cierpliwość, pilność, medytacja, mądrość.
Praktyka nieuwarunkowanego dawania jest bardzo ważnym elementem praktyki zen, jeśli nie jednym z najważniejszych. Nieuwarunkowane dawanie, to widzenie współzależności wszystkiego i zdanie sobie sprawy, że nie możemy istnieć niezależnie, w oderwaniu od świata i innych istot. To dawanie ma różne aspekty – tworzenia miejsca do wspólnej praktyki, nauczania oraz jakiekolwiek materialnego wspomagania praktyki. Udział we wspólnym zazen, to także dana paramita. W ten sposób wspieramy nie tylko swoje zazen, ale też zazen innych.

„Dar ofiarowywania nauczania Dharmy i praktyki Dharmy, jako rzeczywistości swojego życia, a także materialne jej wspieranie, tworzą niezmierzone zasługi. Praktykowanie dana paramity przynosi pożytek na równi nam oraz wszystkim istotom w całym wszechświecie.”
Gatha takuhatsu

  •  
  •