Udział w zazen, wykładach i ceremoniach jest nieodpłatny, ale w duchu buddyjskiej tradycji, prosimy o wsparcie w formie darowizny. Będziemy wdzięczni nawet za najdrobniejsze datki.

Darowiznę można złożyć do miseczki stojącej obok figury Buddhy w zendo lub przekazać na konto:

Nazwa konta: Bukkoin
Numer konta: 12 2130 0004 2001 0396 7478 0001

Jest to nasza forma takuhatsu.

Wspieranie praktyki buddyjskiej nosi w sanskrycie nazwę „dana” i jest jednym z sześciu aspektów praktyki noszących nazwę „paramit”. Termin „paramita” ma dwa znaczenia: doskonałość oraz przeprawianie siebie i innych z brzegu cierpienia na brzeg wyzwolenia. „Dana” czyli szczodrość albo nieuwarunkowane dawanie, jest pierwszą z tych paramit-praktyk. Pozostałe to: przestrzeganie wskazań, cierpliwość, pilność, zazen, intuicyjna mądrość (pradżnia).
Praktyka nieuwarunkowanego dawania jest bardzo ważnym elementem praktyki zen, jeśli nie jednym z najważniejszych. Nieuwarunkowane dawanie, to widzenie współzależności wszystkiego i zdanie sobie sprawy, że nie możemy istnieć niezależnie, w oderwaniu od świata i innych istot. To dawanie ma różne aspekty – tworzenia miejsca do wspólnej praktyki, nauczania oraz jakiekolwiek materialnego wspomagania praktyki. Udział we wspólnym zazen, to także dana paramita. W ten sposób wspieramy nie tylko swoje zazen, ale też zazen innych.

„Niebo i ziemia ofiarowują siebie. Powietrze, woda, rośliny, zwierzęta i ludzie ofiarowują. Życie możliwe jest jedynie dzięki takiej nieuwarunkowanej wzajemnej wymianie.”
Roshi Kodo  Sawaki

  •  
  •  
  •  
  •