Cztery Ślubowania Bodhisattwy

Istoty są niezliczone, ślubuję je wyzwolić.

Chciwość, gniew i niewiedza są niewyczerpane, ślubuję je zakończyć.

Bramy Dharmy są niezmierzone, ślubuję je przeniknąć.

Droga Buddhy jest niezrównana, ślubuję ją praktykować.

 

 

  •  
  •