Przestrzeganie wskazań to Buddha

W Japonii w tradycji Soto Zen 15-go lutego obchodzone jest święto Parnirwany Buddhy. W związku z tym w klasztorach Soto Zen przez pierwsze dwa tygodnie lutego recytowana jest sutra zawierająca ostatnie nauki Buddhy. Po japońsku nosi ona tytuł Yuikyogyo. Jest to jedna z ważnych sutr studiowana w tradycji Soto Zen zawierająca między innymi fragment cytowany przez Dogena Zenji w swoim ostatnim tekście Shobogenzo Hachidainingaku.

Na początku sutry Yuikyogyo są następujące słowa Buddhy dotyczące wskazań:

„Mnisi! Kiedy odejdę, szanujcie i podtrzymujcie wskazania. Postępowanie w zgodzie ze wskazaniami jest jak pojawienie się światła w ciemnościach, lub podobne jest to temu, gdy biedak znajdzie wielki skarb. Powinniście wiedzieć, że wskazania są jak wasz nauczyciel. Kiedy macie wskazania, to tak jakbym pozostawał na świecie.”

Rozległe niebo nie przeszkadza przepływającym białym obłokom.

Dogo zapytał mistrza Sekito: Czym jest istota buddha-dharmy?
Sekito odparł: Nieosiąganie i niewiedzenie.
Dogo zapytał ponownie: Czy jest coś poza tym?
Sekito odpowiedział: Rozległe niebo nie przeszkadza przepływającym białym obłokom.

Komentarz Dogena Zenji: Istota buddhy to nieosiąganie i niewiedzenie – wiatr wieje głębiej i jeszcze głębiej.
Rozległe niebo nie przeszkadza przepływającym białym obłokom – w tej chwili po co pytać Sekito o coś więcej.

Dogen Zenji „Eihei koroku”