Tylko siedzenie cicho iluminując

Myślenie? Nie myślenie?
Może nie-myślenie albo poza myśleniem?
Tylko siedzenie czy cicha iluminacja?
Może tylko iluminacja albo ciche siedzenie?
Czy też siedzenie iluminując lub tylko cisza?
Oświecenie? Złudzenia?
Początkujący? Zaawansowany?
Indyjski, chiński, japoński, amerykański, szwedzki, polski…a może francuski?

Tylko słuchanie, tylko patrzenie, tylko smakowanie…
Tylko stojąc, tylko chodząc, tylko leżąc… tylko siedząc…
Czy to jest wewnątrz, czy na zewnątrz?
Czy to ja, czy inni?
Co to jest?

Doko

Dla Olivier’a